Posted in Մայրենի

Ինչպես դարձա սեբաստացի

Արդեն 6-րդ տարին է, ինչ սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի >> կրթահամալիրում:

Երբ երեք տարեկան էի , ընդունվեցի Արևելյան դպրոց պարտեզը:

2 տարի գնացի մանկապարտեզ, հետո տեղափոխվեցի քոլեջի 5 տարեկանների խումբ:

Քոլեջում անցկացրեցի 1 տարի:

Ժամանակն եկավ, որպեսզի գնամ դպրոց: Ծնողներս հասկացան , որ ինձ պետք չէ առաջին դասարան գնալ, և տարան երկրորդ դասարան Արևելյան դպրոցում:Այնտեղ սովորեցի երկու տարի :Այս տարի ես տեղափոխվեցի Արևմտյան դպրոց:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s